Zaznacz stronę

Miło mi zakomunikować ze w dniu 3 sierpnia nastąpiła w Starostwie Powiatowym w Piasecznie pod numerem 51 rejestracja „STOWARZYSZENIA POLSKIEGO JUDO TRADYCYJNEGO” Wszystkich którzy cenią sobie : SAMODZIELNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ oraz BRAK PRZYMUSÓW w postaci różnego rodzaju obciążeń finansowych zapraszamy do dobrowolnej współpracy w ramach Stowarzyszenia.

PODSTAWY działalności Stowarzyszenia będą określały następujące punkty przyjętego Regulaminu:

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: Stowarzyszenie Polskie Judo Tradycyjne . W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jesti cała Polska.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Piaseczno
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz.U 2017 poz.2010)
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 6. Cele Stowarzyszenia to:
  1. Działanie na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej członków Stowarzyszenia
  2. Popularyzowanie zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa
  3. Promocja zasad walki judo na podstawie regulaminu IJF z roku 1998 na terenie całego kraju.
  4. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i organizacjami
  5. Promocja JUDO na wszystkich płaszczyznach medialnych,
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Organizacja imprez sportowych, spotkań, treningów, szkolenia dla najmłodszych, pokazów, letnich obozów sportowych
  2. Współprace z osobami i organizacjami o podobnych celów działania
  3. Wspieranie działań zmierzających do popularyzacji judo w naszym regionie.

Najbliższe zamierzenia Stowarzyszenia to zorganizowanie TURNIEJU DLA DZIECI I MŁODZIKÓW, przewidywany termin to październik/listopad wg przepisów z przed 1998 roku.


Dla przypomnienia dołączam regulamin INTERNATIONAL JUDO FEDERATION z 1998 roku co pozwoli na ujednolicenie interpretacji walk toczonych z duchem JUDO TRADYCYJNEGO

Przepisy Walki IJF 1998 r

Przedstawiciel Stowarzyszenia POLSKIE JUDO TRADYCYJNE
RYSZARD JANISZEWSKI